Κατάλογος κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

Σήμερα σας παρουσιάζουμε τον διαρκή κατάλογο των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδας. Στον κατάλογο παρατηρούμε και την θέση «Αγία Τριάδα Καλογήρων», οπού υπήρχε αρχαίο νεκροταφείο, με την υπ” αριθμόν υπουργική απόφαση 12524/9-12-1964 – ΦΕΚ 38/Β/19-1-1965, περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

Αρχαία λείψανα στους Καλογήρους ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΥΛΗΣ ΑΙΘΗΚΩΝ Καλογήρων Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαία λείψανα στους Καλογήρους
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΠΥΛΗΣ / ΑΙΘΗΚΩΝ / Καλογήρων /
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΔ” ΕΠΚΑ Καρδίτσα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 06-02-2002
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 12524/9-12-1964, ΦΕΚ 38/Β/19-1-1965

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Ονομασία Μνημείου Αρχαίοι τάφοι κοντά στο χωριό Καλόγηροι
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΠΥΛΗΣ / ΑΙΘΗΚΩΝ / Καλογήρων /
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΔ” ΕΠΚΑ Καρδίτσα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 06-02-2002
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 12524/9-12-1964, ΦΕΚ 38/Β/19-1-1965

This entry was posted in Ιστορικά στοιχεία and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε