Ανακοίνωση Δήμου Πύλης

http://www.kalogiroi.gr/wp-content/uploads/2020/07/dimos_pyli-e1517501756186-190x105.jpg

Ο Δήμαρχος Πύλης, κ. Μαράβας Κωνσταντίνος Έχοντας υπόψη:  Α) Την ομόφωνη γνωμοδότηση – απόφαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής που συστήθηκε και λειτουργεί για την αντιμετώπιση της λοίμωξης του κορονοϊού και αποτελείται από:   Του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα, Του κ. …

Posted in Κοινοτικά Νέα | Tagged , , , , | Σχόλια κλειστά

Συνεδρίαση Δήμου Πύλης

http://www.kalogiroi.gr/wp-content/uploads/2016/12/deal-maker-190x130.jpg

Την ερχόμενη Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020, κεκλεισμένων των θυρών στο δημ. Κατάστημα Πύλης & ώρα 8:00μμ, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του ΔΣ Δ. Πύλης, με 19 θέματα ημερήσιας διαταξης στην ατζέντα του τα οποία έχουν ως εξής…: Ψήφιση νέου Οργανισμού …

Posted in Κοινοτικά Νέα | Tagged , , , , | Σχόλια κλειστά

Απαγόρευση ψαρέματος στο νομό Τρικάλων

http://www.kalogiroi.gr/wp-content/uploads/2013/09/P1020490-190x142.jpg

ΑΠΟΦΑΣΗ                                          Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Έχοντας υπ όψη: 1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. Τις διατάξεις του Π.Δ 129/210 (ΦΕΚ 222/τ.Α/27-12-2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το Π.Δ …

Posted in Κοινοτικά Νέα | Tagged , , , | Σχόλια κλειστά

Αυξημένες αρμοδιότητες στους Προέδρους των Τ.Κ. του Δήμου Πύλης

http://www.kalogiroi.gr/wp-content/uploads/2015/04/4-190x126.jpg

Με απόφαση Δημάρχου εξουσιοδοτούνται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης να υπογράφουν: 1 Τις βεβαιώσεις για το επάγγελμα. 2 Τις βεβαιώσεις για την κατοικία, εκτός από αυτής της παρ. 7 του άρθρου 15 …

Posted in Κοινοτικά Νέα | Tagged , , , | Σχόλια κλειστά

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης

http://www.kalogiroi.gr/wp-content/uploads/2012/12/κατάλογος-190x149.jpg

Στη δέκατη τέταρτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 10-12-2013, παραβρέθηκαν 26 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 52 θέματα από τα οποία 1 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και 51 θέματα …

Posted in Νέα του χωριού | Tagged , , | Σχόλια κλειστά