Συνεδρίαση Δ. Σ. Δήμου Πύλης

Την ερχόμενη Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 & ώρα 7:00μμ, στο δημ. Κατάστημα Πύλης, θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Πύλης με είκοσι τρία θέματα ημερήσιας διάταξης στην ατζέντα του, από τα οποία το ένα αφορά το χωριό μας, τα οποία έχουν ως εξής…:

 1. Αποδοχή Δ΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
 2. Αίτημα της COSMOTEγια ανανέωση μίσθωσης για τον σταθμό βάσης KALOGERI_X(4674), Τ.Κ. Ελάτης, Δήμος Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.
 3. Αίτημα της COSMOTEγια ανανέωση μίσθωσης για τον σταθμό βάσης MESOCHORA_X(4641), περιοχή ΑΛΑΤΑΡΙΕΣ, Δήμος Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.
 4. Αίτημα της COSMOTEγια ανανέωση μίσθωσης για τον σταθμό βάσης GARDIKI_X(4291), Γαρδίκι, Δήμος Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.
 5. Αίτημα της COSMOTEγια ανανέωση μίσθωσης για τον σταθμό βάσης DESI-X(4292), Δέση, Δήμος Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.
 6. Έγκριση εκμίσθωσης ξύλινου οικήματος στην Κοινότητα Περτουλίου.
 7. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Μουριάς.
 8. Εξέταση αίτησης Κομματά Γεωργίου για μίσθωση έκτασης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην Κοινότητα Μουριάς.
 9. Ανάκληση της αριθμ. 129/2019 απόφασης ως προς την παραχώρηση λήμματος ξυλείας της συστάδας 21β του δημοτικού δάσους Γαρδικίου στον Δ.Α.Σ. Δ. ΑΙΘΗΚΩΝ – Δ.Δ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ «ΟΙ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΟΙ».
 10. Μεταφορά λήμματος της συστάδας 21β του δημοτικού δάσους Γαρδικίου Δήμου Πύλης στο έτος 2020.
 11. Απόψεις για περιορισμούς βοσκής στο συνιδιόκτητο δάσος «Κατούνας».
 12. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.
 13. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για ένταξη της πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους.
 14. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Πύλης», στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.
 15. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για ένταξη της πράξης «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Πύλης» στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» –  κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους.
 16. Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ  και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Πύλης».
 17. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.
 18. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για ένταξη της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές  μονάδες του Δήμου Πύλης» στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» –  κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους.
 19. Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ  και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές  μονάδες του Δήμου Πύλης».
 20. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης», στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.
 21. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για ένταξη της πράξης «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης», στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» – κάλυψη οικονομικής διαφοράς από ίδιους πόρους.
 22. Έγκριση μελέτης ΣΑΥ  και ΦΑΥ του έργου «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης».
 23. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

 

This entry was posted in Κοινοτικά Νέα and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε